VIDEN OG ERFARING

Samskabelse af fælles ressource

Vi kan kun skabe positive forandringer, hvis vi vidensdeler og deler ud af vores erfaringer, derfor har vi skabt et overblik herunder med egne udgivelser samt rapporter og initiativer i de brancher, vi dækker over. Mangler vi noget, eller kender du til et relevant initiativ, så send det endelig til Sofie Holst Hansen på sofie@tempi.nu

Argumentationsguiden

For ligestilling og mangfoldighed i kulturlivet

Debatten om sexisme og magtmisbrug kan være hård og polariseret med mange påstande og lige så mange argumenter – ofte frit svævende i luften. Nu udgiver initiativet og netværket ’Kunst & Kultur i Balance’ en oversættelse af ’Argumentasjonsguiden’ (2020) fra den norske organisation ’Balansekunst’. Ambitionen med guiden er at bygge bro og tage samtalen om fx ligestilling og magtmisbrug til nye niveauer.

Guiden er en oversættelse og dansk redigeret version den guide, som KOKIB’s norske storesøster Balancekunst har udgivet i 2020, og som belyser og diskuterer samme problematikker, som vi arbejder med herhjemme. Tallene og fakta bagest i guiden er videregivet fra den norske version, men er også relevant læsning set fra danske forhold og indeholder desuden eksempler på debatteknik samt øvelser, som lærer dig at genkende fremherskende debatteknikker.

Vidensmanual

Et grundlag for at skabe mangfoldige, retfærdige og inkluderende kulturer og organisationer

Vidensmanualen danner et fælles vidensfundament for aktører i kunst- og kulturbranchen og for deltagerne i det kompetenceopbyggende uddannelsesforløb Kunst & Kultur i Balance. Formålet med manualen er at skabe et evidensbaseret grundlag, så alle kan være medskabere af lokale forandringer i egne organisationer og i branchen som helhed. Det handler om viden og kompetencer til at reducere diskrimination og grænseoverskridende adfærd og til at fremme mangfoldige og inkluderende arbejdspladser og aktiviteter i kunst og kulturlivet.

Pilotversion udviklet i perioden 8. – 21. december 2020

Den videreudvikles i løbet af uddannelsesforløbet 2021

Undersøgelser, artikler og rapporter

Forneden er en liste af links til vigtige og relevante undersøgelser, artikler og rapporter. 

Searing images and new theories are presented in the anthology Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region which is published on April 18 by Policy Press/Bristol University Press. In the book, 19 writers contribute to a more nuanced and deeper understanding of issues such as violence in the workplace, sexual harassment in academia and the challenges and opportunities of the legal system. Academic text is alternated with literary contributions. 

Link: Conceptions of sexual harassment are challenged in the Nordic anthology Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region

Formålet med rapporterne er at skabe data og viden til fri afbenyttelse for offentligheden. Disse data kan benyttes som evidens for nuværende og fremtidige projekter, der ønsker at inddrage et fokus på øget repræsentation, mindre diskrimination og bæredygtig forandring i det danske musik- og kulturliv og samfundet generelt. Med en ambition om fri og tilgængelig viden har vi i 2022 skabt et online appendiks, hvor alle tabeller og resultater fra spørgeskemaet ligger frit tilgængeligt.

Link: REPRÆSENTATION OG DISKRIMINATION I DEN DANSKE MUSIKBRANCHE 2022

This project considers the contribution and culturally specific conditions of women artists and feminist art in Denmark over the last sixty years in the context of today’s diversified and globalized art world, where gender and identity are increasingly politicized but only selectively scrutinized in terms of feminist theory.

Link: Feminist Emergency: Women Artists in Denmark, 1960 – present

Searing images and new theories are presented in the anthology Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region which is published on April 18 by Policy Press/Bristol University Press. In the book, 19 writers contribute to a more nuanced and deeper understanding of issues such as violence in the workplace, sexual harassment in academia and the challenges and opportunities of the legal system. Academic text is alternated with literary contributions. 

Link: Conceptions of sexual harassment are challenged in the Nordic anthology Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region

Formålet med rapporterne er at skabe data og viden til fri afbenyttelse for offentligheden. Disse data kan benyttes som evidens for nuværende og fremtidige projekter, der ønsker at inddrage et fokus på øget repræsentation, mindre diskrimination og bæredygtig forandring i det danske musik- og kulturliv og samfundet generelt. Med en ambition om fri og tilgængelig viden har vi i 2022 skabt et online appendiks, hvor alle tabeller og resultater fra spørgeskemaet ligger frit tilgængeligt.

Link: REPRÆSENTATION OG DISKRIMINATION I DEN DANSKE MUSIKBRANCHE 2022

This project considers the contribution and culturally specific conditions of women artists and feminist art in Denmark over the last sixty years in the context of today’s diversified and globalized art world, where gender and identity are increasingly politicized but only selectively scrutinized in terms of feminist theory.

Link: Feminist Emergency: Women Artists in Denmark, 1960 – present

Som den første af sin slags kortlægger denne undersøgelse, hvilken betydning køn har for skabende og udøvende musikeres karrieremuligheder og -begrænsninger i Danmark. Ved at sammenholde oplevelser af arbejds- og karrieremæssige barrierer på tværs af køn påviser undersøgelsen, at kvinder og ikkeciskønnede oplever væsentligt flere begrænsninger på grund af deres køn end mænd.

 

Link: Hvorfor er der så få kvinder i musikken? En undersøgelse af køns betydning for udøvende og skabende musikere

Formålet med foreningen Another Lifes første årlige rapport, “Repræsentation i den danske musikbranche – på og bag scenen”, er at kortlægge de aktuelle tal for repræsentation af minoriserede personer samt at give et indblik i den generelle data for den danske musikbranche.

 

Link: Another Lifes rapport: Diskrimination i den danske musikbranche – på og bag scenen 2021

Billedkunstnernes Forbund (BKF) igangsatte i efteråret 2020 en indsamling af vidnesbyrd om sexisme i kunstlivet. I december udgav BKF et redigeret udvalg af de senest modtagede vidnesbyrd. Læs mere her.

 

Link: BKF’s indsamling af vidnesbyrd (2020)

Artsnet News og In Other Words offentliggjorde i 2019 en undersøgelse, der viste, at kun 2% af kunst solgt på kunstauktioner er af kvindelige kunstnere. Læs mere om undersøgelsen her.

 

Link: Kvindelige kunstneres repræsentation på auktionsmarkedet (2019)

Organisationen Danske Musser (ODM) offentligegjorde i november en tentativ undersøgelse af ligestillingen på danske museer. Undersøgelsen viser blandt andet, at erhvervelse af værker af kvinderlige kunstnere kun udgjorde 22%. Læs mere om undersøgelsen her.

 

Link: Undersøgelse af repræsentation af kvindelige kunstnere i museers udstillinger og indkøb (2019)

Rådet for visuel kunst i Københavns Kommune indførte i 2020 kønskvoter på indkøbene til kommunens kunstsamling. Læs mere her.

 

Link: Københavns Kommune indfører kønskvoter på køb af kunst (2020)

I 2018 og 2020 blev der lavet en opgørelse over brugen af klassisk musik i Danmark. Indsamlingerne viser blandt andet at musik skrevet af mænd udgør over 95% af repertoiret. Undersøgelserne påviser en klar skævvridning, hvor kvindelige komponister er næsten usynlige. Bag undersøgelsen står Dansk Komponistforening, forlagene Edition Wilhelm Hansen og Edition S samt SNYK. Læs mere om undersøgelsen her.

 

Link: Repertoirestatistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler (2020)

Undersøgelsen af Camilla Møhring Reestorff fra Aarhus Universitet har til formål dels at kortlægge formerne og omfanget af grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og scenekunstbranchen og dels at undersøge, hvordan grænseoverskridende adfærd opleves af den enkelte, og hvad konsekvenserne heraf er både for den enkelte og for branchen. Læs mere om undersøgelsen her. 

 

Link: Grænseoverskridende adfærd: diskrimination, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, vold og magtmisbrug I film-, tv- og scenekunstbranchen (2020)

Koda offentliggjorde i december 2020 en statistik over kønsbalancen blandt komponister og sangskrivere. Statistikken viser en klar kønsubalance i indtjening hos de danske musiksskabere, og den bliver markant større jo højere deres indtjening er. Find statistikken her. 

 

Link: KODA’s Kønsstatistik for (2020)

Filminstituttet offentliggjorde i juni 2020 en undersøgelse af kønsfordelingen i danske film 2020. Læs mere om undersøgelsen her.

 

Link: Undersøgelse af køn i dansk film (2020)

Undersøgelsen viser fremgang for kvinder i musik i periode 2012-2019, men musikindustrien er stadig i høj grad domineret af mænd. Læs artiklen i Los Angeles Times her. Se undersøgelsen fra USC Annenberg Inclusion Initiative her.

 

Link: Årsrapport fra USC Annenberg Inclusion Initiative om køn og race/etnicitet i musikstudiet (2020)

En undersøgelse af holdninger og praktiske erfaringer med mangfoldighed og inklusion i dansk film og scenekunst. Læs mere her.

 

Link: Mangfoldighed på den danske scene (2010)

I denne udgave af tidsskriftet OnCurating samler Kuratorkollektivet GriNM (Gender Relations in Music) tekster fra 2019-konferencen på Zürich University of the Arts, der udforsker praktiske og teoretiske tilgange med henblik på at åbne op for og diversificere området. Læs mere her.

 

Link: ‘Gender Relations in New Music’ (2020)

Forskningsprojektet behandler spørgsmål relateret til emner som ‘Gender & Diversity’, ‘Decolonization’, ‘Technology’ og ‘Curation’ i ny musik.

 

Links:
Læs ‘A Small Act of Curation’ af George Lewis her.

 

Læs ‘Who Owns Asian Culture? Not Me’ af Du Yun her.

 

Læs hele udgaven fra tidsskriftet her: ‘Defragmentation – Curating Conetmporary Music’ (2020)

 • BKF’s indsamling af vidnesbyrd (2020)
  Billedkunstnernes Forbund (BKF) igangsatte i efteråret 2020 en indsamling af vidnesbyrd om sexisme i kunstlivet. I december udgav BKF et redigeret udvalg af de senest modtagede vidnesbyrd. Læs mere her.

   

 

 • Repertoirestatistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler (2020)I 2018 og 2020 blev der lavet en opgørelse over brugen af klassisk musik i Danmark. Indsamlingerne viser blandt andet at musik skrevet af mænd udgør over 95% af repertoiret. Undersøgelserne påviser en klar skævvridning, hvor kvindelige komponister er næsten usynlige. Bag undersøgelsen står Dansk Komponistforening, forlagene Edition Wilhelm Hansen og Edition S samt SNYK. Læs mere om undersøgelsen her.

 

 

 • KODA’s Kønsstatistik for (2020)
  Koda offentliggjorde i december 2020 en statistik over kønsbalancen blandt komponister og sangskrivere. Statistikken viser en klar kønsubalance i indtjening hos de danske musiksskabere, og den bliver markant større jo højere deres indtjening er. Find statistikken her.
   

 

 

 

 • ‘Gender Relations in New Music’ (2020)I denne udgave af tidsskriftet OnCurating samler Kuratorkollektivet GriNM (Gender Relations in Music) tekster fra 2019-konferencen på Zürich University of the Arts, der udforsker praktiske og teoretiske tilgange med henblik på at åbne op for og diversificere området. Læs mere her.

 

Kontakt

Nyhedsbrev

LinkedIn

Sprog