OM

Kunst & Kultur i Balance - en bevægelse på tværs af aktører og miljøer

Kunst & Kultur i Balance blev initieret af musikorganisationen Art Music Denmark (tidl. Snyk) og så dagens lys i efteråret 2020 som følge af de mange vidnesbyrd fra kvinder i musikbranchen. Men initiativet bredte sig hurtigt til at involvere 31 organisationer på tværs af musik, billedkunst, film, teater, museer, scenekunst m.m.

 

Siden da har vi uddannet +250 forandringsagenter fra hele Danmark, udgivet en Vidensmanual og en Argumentationsguide til fri afbenyttelse samt afholdt diverse netværksarrangementer, paneldebatter og workshops. Alt sammen med afsæt i at give kunst- og kulturlivet håndgribelige værktøjer i samarbejde med kollegaer i brancherne. 

Bevægelsen styrkes i, at alt foregår i fællesskab: alle aktiviteter i Kunst & Kultur i Balance sættes i søen af styregruppen, der er bestående af seks organisationer i brancherne.

 

Projektejerskabet ligger hos musikorganisationen Tempi, og projektledelsen drives af Tempi og musikorganisationen ROSA.

Fokusområder

Kunst & Kultur i Balance har fem overordnede fokusområder:
  1. At skabe viden og indsigter blandt alle der arbejder i kunst- og kulturbranchen
  2. At skabe reelle forandringer i adfærd, kultur og systemer
  3. At facilitere læring gennem praktiske metoder og eksperimenter i det daglige arbejde
  4. At indsamle læring og erfaringer på tværs – bruge det der virker og ændre det, der ikke virker 
  5. At samskabe en fælles branche-ressource med praktiske tiltag, redskaber og metoder

Foto: Malene Henssel // Netværksevent i Musikhuset d. 23.09.21

Kontakt

Nyhedsbrev

LinkedIn

Sprog