KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

Co-creation of common resource

We can only create positive changes if we share knowledge and share our experiences, which is why we have created an overview below with our own publications as well as reports and initiatives in the industries we cover. If we are missing something, or if you know of a relevant initiative, please send it to Sofie Holst Hansen at sofie@tempi.nu

Argumentation guide

(Only in Danish)

The debate about sexism and abuse of power can be fierce and polarised, with many claims and just as many arguments – often floating freely in the air. Now the initiative and network ‘Kunst & Kultur i Balance’ is publishing a translation of the ‘Argumentation guide’ (2020) from the Norwegian organisation ‘Balansekunst’. The ambition of the guide is to build bridges and take the conversation about, for example, equality and abuse of power to new levels.

Argumentationsguide – for ligestilling og mangfoldighed i kulturlivet

The guide is a translation and Danish edited version of the guide that Kunst & Kultur i Balance’s Norwegian big sister Balance Art has published in 2020, and which illuminates and discusses the same problems that we work with here at home. The figures and facts at the back of the guide are passed on from the Norwegian version, but are also relevant reading from a Danish perspective and also contain examples of debating techniques as well as exercises that teach you to recognize prevailing debating techniques.

Knowledge manual

(Only in Danish)

The knowledge manual forms a common knowledge foundation for actors in the art and culture industry and for the participants in the competence-building training course Art & Culture in Balance. The purpose of the manual is to create an evidence-based foundation, so that everyone can be co-creators of local changes in their own organizations and in the industry as a whole.

It is about knowledge and skills to reduce discrimination and cross-border behavior and to promote diverse and inclusive workplaces and activities in art and cultural life.

Vidensmanual – Kunst & Kultur i Balance

Written by Tinna C. Nielsen and Lynn Roseberry.

Pilot version developed in the period December 8-21, 2020. It will be further developed during the 2021 training course.

Studies, articles and reports

Below is a list of links to important and relevant studies, articles and reports (mostly only in Danish).

This project considers the contribution and culturally specific conditions of women artists and feminist art in Denmark over the last sixty years in the context of today’s diversified and globalized art world, where gender and identity are increasingly politicized but only selectively scrutinized in terms of feminist theory.

 

Link: Feminist Emergency: Women Artists in Denmark, 1960 – present

Som den første af sin slags kortlægger denne undersøgelse, hvilken betydning køn har for skabende og udøvende musikeres karrieremuligheder og -begrænsninger i Danmark. Ved at sammenholde oplevelser af arbejds- og karrieremæssige barrierer på tværs af køn påviser undersøgelsen, at kvinder og ikkeciskønnede oplever væsentligt flere begrænsninger på grund af deres køn end mænd.

 

Link: Hvorfor er der så få kvinder i musikken? En undersøgelse af køns betydning for udøvende og skabende musikere

Formålet med foreningen Another Lifes første årlige rapport, “Repræsentation i den danske musikbranche – på og bag scenen”, er at kortlægge de aktuelle tal for repræsentation af minoriserede personer samt at give et indblik i den generelle data for den danske musikbranche.

 

Link: Another Lifes rapport: Diskrimination i den danske musikbranche – på og bag scenen 2021

Billedkunstnernes Forbund (BKF) igangsatte i efteråret 2020 en indsamling af vidnesbyrd om sexisme i kunstlivet. I december udgav BKF et redigeret udvalg af de senest modtagede vidnesbyrd. Læs mere her.

 

Link: BKF’s indsamling af vidnesbyrd (2020)

Artsnet News og In Other Words offentliggjorde i 2019 en undersøgelse, der viste, at kun 2% af kunst solgt på kunstauktioner er af kvindelige kunstnere. Læs mere om undersøgelsen her.

 

Link: Kvindelige kunstneres repræsentation på auktionsmarkedet (2019)

Organisationen Danske Musser (ODM) offentligegjorde i november en tentativ undersøgelse af ligestillingen på danske museer. Undersøgelsen viser blandt andet, at erhvervelse af værker af kvinderlige kunstnere kun udgjorde 22%. Læs mere om undersøgelsen her.

 

Link: Undersøgelse af repræsentation af kvindelige kunstnere i museers udstillinger og indkøb (2019)

Rådet for visuel kunst i Københavns Kommune indførte i 2020 kønskvoter på indkøbene til kommunens kunstsamling. Læs mere her.

 

Link: Københavns Kommune indfører kønskvoter på køb af kunst (2020)

I 2018 og 2020 blev der lavet en opgørelse over brugen af klassisk musik i Danmark. Indsamlingerne viser blandt andet at musik skrevet af mænd udgør over 95% af repertoiret. Undersøgelserne påviser en klar skævvridning, hvor kvindelige komponister er næsten usynlige. Bag undersøgelsen står Dansk Komponistforening, forlagene Edition Wilhelm Hansen og Edition S samt SNYK. Læs mere om undersøgelsen her.

 

Link: Repertoirestatistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler (2020)

Undersøgelsen af Camilla Møhring Reestorff fra Aarhus Universitet har til formål dels at kortlægge formerne og omfanget af grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og scenekunstbranchen og dels at undersøge, hvordan grænseoverskridende adfærd opleves af den enkelte, og hvad konsekvenserne heraf er både for den enkelte og for branchen. Læs mere om undersøgelsen her. 

 

Link: Grænseoverskridende adfærd: diskrimination, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, vold og magtmisbrug I film-, tv- og scenekunstbranchen (2020)

Koda offentliggjorde i december 2020 en statistik over kønsbalancen blandt komponister og sangskrivere. Statistikken viser en klar kønsubalance i indtjening hos de danske musiksskabere, og den bliver markant større jo højere deres indtjening er. Find statistikken her. 

 

Link: KODA’s Kønsstatistik for (2020)

Filminstituttet offentliggjorde i juni 2020 en undersøgelse af kønsfordelingen i danske film 2020. Læs mere om undersøgelsen her.

 

Link: Undersøgelse af køn i dansk film (2020)

 

Undersøgelsen viser fremgang for kvinder i musik i periode 2012-2019, men musikindustrien er stadig i høj grad domineret af mænd. Læs artiklen i Los Angeles Times her. Se undersøgelsen fra USC Annenberg Inclusion Initiative her.

 

Link: Årsrapport fra USC Annenberg Inclusion Initiative om køn og race/etnicitet i musikstudiet (2020)

En undersøgelse af holdninger og praktiske erfaringer med mangfoldighed og inklusion i dansk film og scenekunst. Læs mere her.

 

Link: Mangfoldighed på den danske scene (2010)

I denne udgave af tidsskriftet OnCurating samler Kuratorkollektivet GriNM (Gender Relations in Music) tekster fra 2019-konferencen på Zürich University of the Arts, der udforsker praktiske og teoretiske tilgange med henblik på at åbne op for og diversificere området. Læs mere her.

 

Link: ‘Gender Relations in New Music’ (2020)

 

Forskningsprojektet behandler spørgsmål relateret til emner som ‘Gender & Diversity’, ‘Decolonization’, ‘Technology’ og ‘Curation’ i ny musik.

 

Links:
Læs ‘A Small Act of Curation’ af George Lewis her.

Læs ‘Who Owns Asian Culture? Not Me’ af Du Yun her.

Læs hele udgaven fra tidsskriftet her: ‘Defragmentation – Curating Conetmporary Music’ (2020)

Contact

Newsletter

LinkedIn

Language