AKTIVITETER

Events, debatter og arrangementer

Kunst & Kultur i Balance arbejder løbende på at skabe initiativer og aktiviteter, der på forskellig vis bidrager til at øge repræsentationen og inklusionen samt nedbryde barrierer i kunst- og kulturbranchen. Her finder du en oversigt over Kunst & Kultur i Balances tidligere og kommende aktiviteter.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev eller følg os på LinkedIn, så du er sikker på, du bliver informeret, når vi tilbyder nye aktiviteter.

Arbejder du for at skabe bedre repræsentation og inklusion i kunst- og kulturlivet? Eller er du nysgerrig på, hvordan man kan skabe positive forandringer? 

 

Så vil vi gerne invitere dig til netværksarrangement med speed meetings onsdag 21. juni i København og onsdag 23. august i Aarhus.

Du er velkommen – uanset om du allerede er godt i gang med at skabe ændringer, eller om du blot er nysgerrig på, hvilke forandringer der sker ude i brancherne. Kom med til netværksmøde og få inspiration til, hvordan du kan arbejde med repræsentation og inklusion og mod skævvridning og ubalance.

 

Vidensdeling og sparring er netop nogle af de grundsten, vi i Kunst & Kultur i Balance arbejder for. Vi tror nemlig på, at vi står stærkere, når vi samler os og sammen sætter bevægelserne i gang. 

 

Derfor arrangerer vi to netværksmøder i København og Aarhus, der består af speed meetings, for at I kan netværke og dele erfaringer. Og så afrunder vi dagen med uformel snak, hvor gulvet er åbent.

 

Program

 • Introduktion til Kunst & Kultur i Balance og dagens program; ved projektledere, Sofie Holst Hansen og Nadia Donnerborg
 • Speed meetings; I får udleveret spørgsmål og cases, som I kan bruge som afsæt for jeres speed meetings
 • Uformel snak og spørgsmål; I får mulighed for at tale videre om de udleverede spørgsmål og cases samt stille spørgsmål til Sofie og Nadia 

 

Vi håber, at dagen vil give jer indsigt i, hvordan man kan begynde at arbejde med inklusion og repræsentation, og at I får udvidet jeres netværk med kollegaer fra forskellige dele af kulturlivet.

 

Hvor og hvornår: 

 

København, Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V

Onsdag den 21. juni, 2023, kl. 13-15:30

Aarhus, TBA, Onsdag den 23. august 2023, kl. 13-15:30

 

Tilmelding

 

*OBS: begrænset pladser til speed meetings

Vi sørger for lidt drikkevarer og snacks

Vil du være forandringsagent?

Kunst & Kultur i Balances arbejde for at nedbryde de strukturelle barrierer og skabe bredere og bedre repræsentation og inklusion ude i kunst- og kulturlivet fortsætter. Derfor udbyder vi igen online uddannelsesforløb – og som noget nyt også fysiske workshops. Vi har et forløb for dig, der ikke har været med før, men som er nysgerrig, samt et forløb for dig som ønsker opkvalificering.


Uddannelsesforløb i foråret:

Forårets uddannelsesforløb er for dig, som endnu ikke har været med på et af Kunst & Kultur i Balances uddannelsesforløb. Du vil lære om ubevidste bias, blive klogere på hvorfor diversitet og inklusion er så vigtigt, og så får du værktøjer til, hvordan man arbejder med forandringer.

Uddannelsen er online, så du kan være med, uanset hvor du befinder dig. De fem kursusgange er fordelt på følgende datoer:

Torsdag 13. april kl. 10-12
Fokus på motivation, afklaring af begreber og tilgange til at skabe forandring

Onsdag 26. april kl. 10-12
Fokus på beslutningsprocesser og inkluderende kulturer

Mandag 15. maj kl. 10-12
Refleksionsmodul; vi vender spørgsmål, erfaringer og oplevelser 

Torsdag 25. maj kl. 10-12
Fra tanke til handling – målsætninger og nye praksisser 

Onsdag d. 7. juni kl. 10-12
Erfaringsudveksling og næste skridt 

Tilmeld dig her

OBS: der er et begrænset antal pladser

Tilmeldingsfrist: 11. april kl. 12.00

 

Vi opfordrer kraftigt til, at du deltager alle fem gange, så du får mest muligt ud af forløbet. Hvis du allerede nu ved, at du ikke kan deltage alle gange, så skriv til Sofie Holst Hansen, så kan vi finde en løsning, der fungerer. 


Uddannelsesforløb i efteråret og fysiske workshops:

Flere af jer har efterspurgt en opkvalificering. Derfor er vores uddannelsesforløb i efteråret for alle jer, som allerede har været med på et forløb. Undervisningen vil som altid foregå online. Og datoerne sender vi ud, så snart de er på plads.

Som noget nyt tilbyder vi fysiske workshops rundt om i landet til september. For at kunne deltage på disse workshops, skal du have deltaget i et undervisningsforløb, så hvis du ikke har været med før, så tilmeld dig forårets forløb nu. Og du kan allerede notere dig datoerne for de fysiske workshops:

 

Aalborg: Mandag 25. september kl. 12:30-15:30
Aarhus: Tirsdag 26. september kl. 12:30-15:30
Odense: Onsdag 27. september kl. 12:30-15:30
København: Torsdag 28. september kl. 12:30-15:30


In futurum:

I år har vi indgået en aftale med In futurums strategiske konsulenter, facilitatorer og forandringsagenter. In futurum vil facilitere begge uddannelsesforløb og de fire workshops.

In futurum skriver selv: Vi specialiserer os i strategisk rådgivning og forandringsskabelse centreret omkring cirkulær økonomi, holistisk bæredygtighed, social retfærdighed og mangfoldighed, lighed og inklusion. Vi er et lille team af strategiske konsulenter, facilitatorer og forandringsagenter. Vi er specialiserede i at nytænke forretningsscenarier, flytte grænserne for organisationsudvikling og udfolde komplekse emner og spørgsmål.

 

Læs mere om In futurum.

 
 

Få opdateret din viden om diversitet og inklusion – og få opfrisket, hvordan du modarbejder dine og andres ubevidste fordomme!

Det er med stor glæde, at vi kan invitere dig til en lærerig eftermiddag i VEGA, hvor Kulturministeren kommer forbi, og Jens Rottbøll fra Living Institute giver os to inspirerende undervisningstimer med helt konkrete værktøjer til at skabe forandring. Du vil også møde repræsentanter fra kampagnerne Stregen i Sandet og Restage – og så er der selvfølgelig tid til at netværke med de andre forandringsagenter og kolleger på tværs af kunst- og kulturlivet.

 

TILMELDING

OBS: begrænset pladser som tildeles efter først-til-mølle-princip.
Det er gratis at deltage, men der vil være et no show-fee på 300 kr.

 

Arrangementet løber af stablen onsdag d. 14. september fra 13-17.

TILMELD DIG HER!

 

 

Program

Kl. 13.00
Velkomst v/ styregruppen.

 

Kl. 13.05 – 15.05
Undervisning i at arbejde med ubevidste fordomme v/ Jens Rottbøll, Living Institute.

 

Kl. 15.05-15.15
Pause

 

Kl. 15.15-15.30
To aktuelle kampagner Stregen i Sandet og Restage

 

Kl. 15.30 – 16.00
Paneldebat med Kulturministeren, Ane Halsboe-Jørgensen, Restage, Stregen i Sandet og Kunst & Kultur i Balance

 

Kl. 16.00 – 17.00
Styregruppen byder på lidt læskende:
Lær de andre forandringsagenter bedre at kende – forandring sker i fællesskab.

Det er vigtigt, vi kender hinanden.

 

Vi har et tætpakket program, så sørg for at komme 10-15 min. før start!

 

 

Kan jeg være med, selvom jeg ikke har gennemført uddannelsen?
Ja! Eftermiddagen i VEGA er både for dig, der har gennemført Kunst & Kultur i Balances uddannelsesforløb og for dig, der gerne vil være en del af bevægelsen for en mere repræsentativ og afbalanceret kunst- og kulturbranche.

 

Vi glæder os til at se dig i VEGA d. 14. september!

Forandringsparate hilsener fra styregruppen
Agnete Seerup (JazzDanmark), Catherine Lefebvre (Art Music Denmark), Henrik Friis (ROSA),

Sanne Stephansen (Roskilde Festival), Sine Tofte Hannibal (DKF) og Sofie Holst Hansen (Tempi)

Spørgsmål? Send en mail på sofie@tempi.nu

 

Strukturelle barrierer skaber ulighed og et ubalanceret kulturliv

Ubevidste fordomme og grænseoverskridende adfærd har de sidste år været store samtaleemner i kunst- og kulturlivet. Flere rapporter (bl.a. Hvorfor er der så få kvinder i musikken? og Repræsentation i den danske musikbranche) har set dagens lys og beviser tydeligt, at der er et problem i form af konkrete barrierer, men de giver også konkrete anbefalinger til, hvordan vi skaber lige muligheder for alle. Rapporterne peger begge på, at nogle af barriererne kun kan løses med  politisk handling, ellers får vi aldrig rettet op på den forskelsbehandling og direkte modstrid af vores ligestillingslov, der foregår i det danske kunst- og kulturliv. Både ift. at få adgang til kunst- og kulturlivets penge og muligheder som kunstner, men det er i lige så høj grad et problem for borgerne i Danmark, der ikke kan se sig selv i det kulturliv, vi har – og ikke mindst, at vi går glip af muligheder, når porteføljen bliver for snæver.

 

…. så hvad nytter det med armslængdeprincipper og fagudvalg, når bestemte samfundsgrupper forfordeles? 

Uddannelsesforløb med fokus på adfærds- og kulturændringer – foråret 2022

Kunst & Kultur i Balance inviterer igen kunst- og kulturbranchen til et uddannelsesforløb, som har fokus på at skabe adfærds- og kulturforandringer, og ændre strukturer og processer, for at sikre større balance. Det er en uddannelse, som gør alle deltagere til forandringsagenter og tager afsæt i inkluderende adfærdsdesign, der reducerer kognitive bias og skjulte barrierer.

Forløbet strækker sig fra den 24. marts 2022 til den 15. juni 2022.

Modulerne afholdes online via Zoom og består af følgende elementer:

 • Forløbet består at 3 moduler (obligatoriske)
 • Forberedelse: Læs Vidensmanualen + se en TEDx Talk (video)
 • Et 4. modul, hvor deltagerne kan få sparring på konkrete udfordringer.
 • Alle deltagere bliver del af en læringsgruppe
 • Alle deltagere afprøver hver især metoderne i praksis

Deltagerne får en basisuddannelse med fokus på viden og metoder, som kan bruges med det samme, til at reducerer diskrimination og sexisme, fremmer større diversitet, lighed, og inkluderende ledelse, samarbejde, kulturer og udvælgelsesprocesser. Det handler også om at kunne motivere andre til at være med til at skabe forandringer og større balance i kunst og kulturbranchen.

Modulerne vil have fokus på vores hverdagshandlinger og tankemønstre – den måde hvorpå vi hver eneste dag tager beslutninger, faciliterer møder, idé-genererer, rekrutterer, uddeler ansvar, kuraterer, vores omgangstone, og hvad vi kan gøre anderledes. Det har ikke fokus på håndtering af krænkende adfærd.

Forløbet er designet på en måde, hvor hvert modul bygger videre på det foregående, samt på de hverdags-eksperimenter vi afprøver mellem hvert modul. Derfor er det vigtigt, du afsætter tiden til at deltage i alle 3 moduler – det 4. modul er en bonus!

Modulerne foregår d. 24. marts, 25. april, 18. maj og 15. juni fra kl. 14-15:30

Uddannelsesforløbet er udviklet og afholdes i samarbejde med diversitetsekspert, antropolog og adfærdsdesigner Tinna C. Nielsen og hendes organisationer Move the Elephant for Inclusiveness og Inclusion Nudges.

Tinna C. Nielsen

Tinna er antropolog, adfærdsdesigner og iværksætter specialiseret i diversitet, ligestilling og inkluderende udvikling i organisationer og samfund. Hun har videreuddannet sig selv i psykologi, adfærdsøkonomi og “nudging” som del af sit arbejde med at skabe forandringer i adfærd, kultur, ledelse, processer og systemer.

Forløbet henvender sig til alle der arbejder i kunst- og kulturbranchen.

Du kan deltage gratis
Du kan deltage, hvis du IKKE deltog i vores 7 moduls forløb i 2021
Du kan deltage, hvis du deltog i 2021 og trænger til en genopfriskning i 2022
Du tilmelder dig her.

Tilmelding

Frist for tilmelding er d. 17. marts.

Spred budskabet!

Klik her for grafik m.m.

Kom og mød 149 andre forandrings-agenter som dig, der enten allerede har deltaget i Kunst & Kultur i Balance eller nu vil være med til at gøre en forskel sammen med andre.

Udviklingsinitiativet Kunst & Kultur i Balance startede i 2020, som reaktion på den stormende debat om magtmisbrug og sexisme i kulturbranchen. I 2021 er endnu flere sager og vidnesbyrd kommet frem. Derfor var vi over 100 organisationer og aktører, som samlede os for at lave nogle fundamentale forandringer. Vi startede med en uddannelse – nu hæver vi ambitionsniveauet, og vi har brug for dig!

Du kan være med til at skabe den nødvendige udvikling for en mere inkluderende og mangfoldig branche i balance; alle kan med praktiske greb og adfærdsdesign, som bygger på evidens, skabe positive ændringer og adfærdsforandringer i det daglige arbejde. Derfor skal vi mødes og idéudvikle sammen, og vi skal dele det, der virker på tværs af vores brancher.

Vores netværksevent d. 23. september bliver en dag med indsigter, øjenåbnere, eksempler på hvad der virker, ide-generering, erfaringsudveksling, relationer, snakke – og bobler. Det bliver sjovt, ambi- tiøst, praktisk, handlingsorienteret og entreprenant. Vi mødes for at rykke noget.

 
Program:
11:00 Introduktion til Kunst & Kultur i Balance
11:25 Det store puslespil, status og ressourcer 
11:40 Oplæg v. Tinnas C. Nielsen: Alle kan være med til at lave forandringer – og få andre med 
11:50 Gruppearbejde: Del erfaringer – det der virker / det vi har afprøvet 
12:10 Metode: Hvordan skal vi lave forandringerne? 
12:30 Frokost
13:15 Fællessang
13:30 Oplæg v. Tinnas C. Nielsen: Indsigter om psykologiske og sociale barrierer
13:50 Gruppearbejde: Gaveudveksling
14:40 Kaffepause
15:00 Oplæg v. Tinnas C. Nielsen: At være inkluderende overfor diversitet 
15:10 Metode: Flip Spørgsmål 
15:30 Metode: Spørgsmåls-brainstorm: Hvordan skal vi lykkes sammen? 
16:00 Gruppearbejde: Idé-generering 
16:15 Stille refleksion
 

Tilmeld dig eventet i dag, så du får en af de 150 pladser! Det er gratis og først til mølle-princippet.

TILMELD DIG HER

Man kan deltage med 1-2 personer per organisation. Manglende fremmøde udløser et no-show fee på 350 kr. som dækker tabte udgifter til forplejning. Rejser du fra Jylland eller Fyn tilbyder Kunst & Kultur i Balance støtte til din transport til København.

Event info:

Musikhuset København, Vesterbrogade 59, 1620 København

D. 23. september 2021 kl. 11:00-16:30
(med mulighed for at blive længere)

Støttet af KODA Kultur og Kunst & Kultur i Balances partnerkreds

Kunst & Kultur i Balance er en del af det digitale Kulturmøde med paneldebatten ‘Et kulturliv uden magtmisbrug’:

Det seneste år er det igen blevet slået fast, at kulturbranchen er præget af magtmisbrug og sexisme. Musikere, kunstnere, forfattere og journalister er stået frem, og har delte deres oplevelser. Debatten handler ikke længere om, hvorvidt det sker, men om, at det sker, og hvad branchen kan gøre for at stoppe det.

Mere end 30 institutioner på tværs af kulturlivet stiftede i efteråret 2020 initiativet “Kunst & Kultur i Balance for at skabe langvarig forandring og gøre op med magtmisbruget. Så hvad er status? Hvad er der sket i kulturbranchen det sidste år?

Vær med, når vi samler branche- og kulturorganisationer til en inspirerende udveksling af erfaringer med konkrete løsninger.

Præsenteres i samarbejde med initiativet “Kunst og kultur i balance”.

Panel

 • Tinna C. Nielsen, adfærdsdesigner Move the Elephant for Inclusiveness

 • Bjarke Svendsen, leder af spillestedet ALICE CPH

 • Eva Frost, leder JazzDanmark

 • Kirsten Barslund, projektleder DFI’s mangfoldighedsindsats

 • Danjel Andersson, direktør Dansehallerne

Vært: Anja Bo

Se debatten i sin fulde længde her
Link til Kulturmødet 2021: https://www.kulturmoedet.dk/

Ved dette netværks-event inviteres alle med virke i kultursektoren til en workshop med afsæt i netværk, videndeling og community building. 
Workshoppen finder sted den 20. maj kl. 14-16
 
Vi har integreret workshoppen som del af Talk Town-festivals program for dels at skabe et større outreach, dels at placere vores projekt som naturlig del af den øvrige samfundsdebat om diversitet, ligestilling, inklusion og  mangfoldighed. Efter workshoppen, som afholdes via Zoom, inviterer vi til et uforpligtende fysisk netværksarrangement på Nørrebro. 
 
Link til event: https://fb.me/e/SqKkHdYZ

Projektleder Anne Dalby deltager i paneldebatten ‘Hvordan skaber vi større ligestilling og diversitet i den kreative sektor?’ i forbindelse med Villa Kulturs festival ‘Culture Kicks Back’.

Til denne paneldebat diskuterer vi, hvad vi som kulturaktører kan gøre for at skabe større mangfoldighed på landets scener, filmset og tegnestuer.

 • På hvilken måde kan enkeltstående initiativer spille en rolle for branchen som helhed?
 • Hvordan sikrer vi, at nye tiltag skaber reel forandring – og kan vi samtidig undgå sociale slagsider?
 • Og hvor ligger ansvaret for ligestilling og diversitet egentlig henne: hos politikerne, hos institutionerne eller hos kulturaktørerne selv?

Link til debat: https://www.villakultur.dk/happenings-kalender/culture-kicks-back/paneldebat-ligestilling

Kunst & Kultur i Balances første initiativ var et uddannelsesforløb, der tog afsæt i adfærds- og kulturændringer. Forløbet strakte sig fra den 16. december 2020 til den 23. marts 2021, og blev afholdt online via Zoom og bestod af:

 • 1 Kick Off-Arrangement 
 • 6 uddannelsesmoduler

Kontakt

Nyhedsbrev

LinkedIn

Sprog